"> ');

Terma & Syarat

  1. Saya bersetuju untuk menerima sebarang pindaan semasa kepada pelaksanaan badal / upah haji, umrah atau haji dan umrah yang difikirkan munasabah dan terbaik oleh pihak HaramainClix Services.
  2. Saya bersetuju semua maklumat yang diberikan di dalam permohonan hanya digunakan oleh pihak HaramainClix Services bagi tujuan badal / upah haji, umrah atau haji dan umrah sahaja.
  3. Saya bersetuju untuk penyertaan badal / upah haji, umrah atau haji dan umrah ini dilaksanakan pada tahun ke hadapan sekiranya permintaan pada tahun semasa telah melebihi kuota yang ditetapkan oleh pengurusan HaramainClix Services.
  4. Saya bersetuju untuk menerima cenderahati lain sebagai ganti kepada air zam-zam sekiranya pihak HaramainClix Services berhalangan untuk mendapatkan bekalan air zam-zam.
  5. Saya bersetuju dan bersedia memberikan kerjasama kepada pengurusan HaramainClix sepanjang urusan ini.
  6. Saya memperakui semua maklumat yang diberikan adalah benar.
  7. Saya bersetuju untuk menerima semua syarat dan terma seperti di atas dan semua cenderahati yang akan di berikan oleh pihak HaramainClix Services tanpa sebarang prejudis.